CLUTCH | กระเป๋าคลัตช์

Clutch bag หรือที่คนไทยมักเรียกว่า กระเป๋าคลัทช์ กระเป๋าคลัตช์ กระเป๋าคลัทต์ กระเป๋าคลัช กระเป๋าครัช หลากหลายรูปแบบจะเขียน

ซึ่งกระเป๋าคลัตช์ ก็คือกระเป๋าขนาดเล็กพอเหมาะพอกับการ "ถือ" จะมีขนาดใหญ่กว่ากระเป๋าสตางค์ผู้หญิงแต่จะไม่ใช่เท่ากับกระเป๋า Crossbody 


กระเป๋าคลัตช์ส่วนมากจะนิยมในหมู่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากลักษณะการใช้งานและรุปทรงนั้น เหมาะสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ก็มีบางดีไซน์ ที่ทำออกมาเพื่อคุณผู้ชายเช่นกัน นิยมใช้ถือ หรือ หนีบในบางกรณีซึ่งก็แล้วแต่ละบุคคลจะใช้

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.