SHOULDER | กระเป๋าสะพาย

Shoulder Bag หรือที่คนไทยมักเรียกกันว่า กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือมีสายหิ้ว หรือ บางครั้งเรียกว่า Handbag กันจนติดปาก

Shoulder Bag กับ Handbag นั้นมีความแตกต่างกันตรงที่ Shoulder Bag นั้นเน้นใช้งานแบบสะพายและยังมีหูจับให้สามารถจับถือได้ เช่นกัน จึงมีความเหมือนแบบพี่น้องท้องเดียวกันกับ Handbag เลยทีเดียว


เราจึงมักเรียกผิด ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียว เพราะหาก Shoulder bag ไม่มีสายแล้วนั้น ก็จะกลายร่างเป็น Handbag ทันที


ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.