BAG TAG | ป้ายห้อยกระเป๋า


 แท็คห้อยกระเป๋า มีหลากหลายแบบตั้งแต่ เป็นซองสามารถใส่กระดาษขนาดเล็กๆ เป็นชื่อของตัวเองได้มักใช้ในกระเป๋าเดินทาง หรือ เป็น แท็คที่เป็นป้ายแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าจดจำ

หรือในบางครั้งใช้สำหรับตกแต่งกระเป๋า


โรงงานรับผลิตของตกแต่งกระเป๋า

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.