LUGGAGE TAG | ป้ายคล้องบัตร

ป้ายคล้องบัตรสำหรับใส่บัตร ขนาดมาตรฐาน ( บัตรพนักงาน , บัตรเครดิต ) ฯลฯ โดยปกติแล้ว " Luggage Tag " จะมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขนาด เล็กสำหรับห้อยตามกระเป๋าเดินทาง

ไปจนถึงขนาดที่ใช้สำหรับห้อยบัตรพนักงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในการสั่งผลิต Pelle Bag ได้แบ่งประเภท ของ Luggage Tag เป็น

Bag Tag ซึ่งหมายถึงป้ายห้อยกระเป๋าสำหรับแฟชั่นหรือกระเป๋าเดินทางและ Luggage Tag สำหรับป้ายสำหรับใส่บัตรขนาดมาตรฐาน

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.